Tin Tức Nước Úc – Chính quyền bang Queensland, Úc đã phải ra cảnh báo cho người dân về việc, cá sấu hay trăn có thể xuất hiện bất thình lình quanh nhà của họ và dặn người dân đừng quên đường dây nóng...