(www.Alouc.com) – Doanh nhân Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều góp 5 triệu USD để giúp đỡ những người lâm vào tình cảnh khốn khó ở Houston, Texas sau bão Harvey. Trong sự kiện được truyền thông địa phương truyền...