(www.Alouc.com) – Hay thử tưởng tượng một cơn bão kinh hoàng vừa quét qua thành phố hay thị trấn nơi bạn sinh sống, và bạn nhận được dụng cụ thể thao, giày cao gót, túi xách trong số các món hàng viện...