(www.Alouc.com) – Người nước ngoài khi sang nước ta thường rất ngạc nhiên khi thấy những cảnh: Đàn ông ngồi phè phỡn trong những quán nhậu lề đường, còn phụ nữ lại đảm nhận những việc thật dễ sợ như...