(www.Alouc.com) – Là môi giới bất động sản ở Melbourne, Australia, Erik Zhang đã giúp nhiều sinh viên Trung Quốc mua nhà trong vài năm gần đây. Anh phát hiện ra rằng, sinh viên đến từ đất nước này bắt...