www.Alouc.com – Quy trình giết mổ theo đúng tiêu chuẩn Úc diễn ra nghiêm ngặt với nhiều bước, đặc biệt chú trọng tới việc giảm nguy cơ chấn thương, đau đớn cho con vật. Tại Úc, việc giết mổ động vật...