(www.Alouc.com) – Trước việc tàu vỏ thép nhanh chóng xuống cấp, đại diện doanh nghiệp đóng tàu cho rằng ngư dân bảo dưỡng và vận hành không đúng quy trình. Phía ngư dân bức xúc, mong muốn được đối...