Văn hóa Úc là một trong những nền văn hóa đa dạng nhất thế giới. Văn hóa Úc luôn đề cao tính bình đẳng, sự khoan dung, lòng tôn trọng, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng rất được coi trọng. Người Úc...