(www.Alouc.com) – Có những quy tắc khi đi máy bay không được nêu rõ ràng vì chúng khá hiển nhiên, nhưng với một số du khách thì không như vậy. Sự thiếu hiểu biết của vài hành khách đã gây ra những sự...