www.Alouc.com – Ván trượt tự động hay còn gọi là ván trượt thông minh đã bị chính phủ áp lệnh cấm bán tại bang Victoria, trừ khi nó đáp ứng được những tiêu chuẩn mới được...