Tin Tức Nước Úc – Thành phố Sydney đông dân nhất ở Australia lên kế hoạch chia thành 3 thành phố trong vòng 20 năm. Kế hoạch mang tên Greater Sydney đã được ủy ban cùng tên công bố vào tháng trước. Sự...