Từ phạt tiền, tước giấy phép lái xe đến phạt tù, luật pháp các nước trên thế giới luôn hết sức nghiêm khắc với những ai lái xe mà độ cồn vượt qua mức cho phép. Phạt lái xe say xỉn “kiểu Úc”… Trong một...