www.Alouc.com – Một trong những vấn đề khiến giới du học sinh khi về quê thăm gia đình bạn bè, lo lắng là việc thất thoát hành lý, bị làm khó, vòi vĩnh tiền khi qua hải quan Việt Nam. Được quy định...