(www.Alouc.com) – Báo Hải quan nhận được câu hỏi của  bạn đọc hỏi về việc được bố mẹ hỗ trợ 100.000 Đô la Úc để mua nhà bên Úc; để nhận số tiền này bạn có phải bay về Việt Nam để mang số tiền đó sang...