Quy định giám hộ du học sinh Úc không phải ai cũng hiểu rõ, nắm được điều kiện, vai trò và quyền lợi của người giám hộ, cha mẹ muốn làm người giám hộ cần visa gì? Theo luật của Bộ di trú Úc, học sinh...