Cập nhật quy định về việc cấp hộ chiếu mới cho công dân Việt Nam tại Úc

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Thủ tục xin cấp hộ chiếu mới của công dân Việt Đại được sứ quán Việt Nam tại Canberra (Australia) quy định như sau: Bước 1: Đương đơn nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu mới của công dân Việt Nam sau: Tờ khai xin cấp hộ chiếu mới với đầy đủ thông tin được yêu cầu trong mẫu đơn mới. Bản gốc Hộ chiếu sắp hết hạn 02 ảnh nền trắng 4 x 6 cm,…