(www.Alouc.com) – Thủ tục xin cấp hộ chiếu mới của công dân Việt Đại được sứ quán Việt Nam tại Canberra (Australia) quy định như sau: Bước 1: Đương đơn nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu mới của công dân Việt...