Quy định mới trong ngành ngân hàng theo công bố vừa qua được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí cho những người vay mua nhà lần đầu. Photo: news.com.au Cơ quan Điều hành Bảo đảm an toàn Australia (APRA), là...