Tin Tức Nước Úc – Hiện đã có gần 120,000 hồ sơ xin quốc tịch đang bị tồn đọng chờ xét duyệt sau khi đề xuất tu chính luật quốc tịch của chính phủ Turnbull bị Thượng viện hủy bỏ. Phát ngôn nhân của Bộ...