“Ai mua quốc tịch, tôi bán cho”

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Có nhiều lý do để kiếm quốc tịch thứ nhì. Các bài quảng bá chương trình nhập tịch bằng đầu tư mô tả những bãi biển thanh bình và hứa hẹn khả năng thông hành dễ dàng hơn. Hộ chiếu Antigua và Barbuda rất “đắt hàng” ở khu vực Caribê. Ảnh: passpro.co Kèm…

Nhà Tài Trợ