Chính phủ Australia đã phê duyệt ngân sách gần 100 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội nhưng kế hoạch này đang đối mặt với nhiều rủi ro từ nạn tham nhũng và tình báo nước ngoài. Australia đang bắt tay...