Tin Tức Nước Úc – Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng những người sống ở Úc và Mỹ nằm trong số những người lười nhất trên thế giới. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford thu thập dữ liệu từ hơn...