Giữa ranh giới “ngồi tù” hoặc “bỏ mặc người bị nạn”, chàng trai can đảm tốt bụng này đã lựa chọn “cứu người”. Một đêm nọ vào tháng trước, chàng trai có tên Josh Tangehahl ở tiểu bang Washington (Mỹ)...