(www.Alouc.com) – Một người đi bộ say rượu tại Queensland khi phát hiện thấy một chiếc xe ô tô không khóa đã không hề ăn trộm thứ gì, mà còn hành động khiến người chủ xe bất ngờ. Cô Jamie-Lee Chilcott...