Australia trong tôi là một điều gì đó thân thuộc, gắn bó. Cảm giác đó cứ lớn lên từng ngày trong tôi, trong suốt hơn 7 năm qua, và sẽ còn lớn mãi. (Nguyễn Hồng Phong) Chắc các bạn sẽ hỏi tại sao? Tôi...