www.Alouc.com – Tôi tốt nghiệp đại học ngành truyền thông kỹ thuật số tại Úc. Đã hơn 1 năm nhưng không xin được việc nên tôi chỉ đi làm bán thời gian, thu nhập bấp bênh. Xin chào mọi người. Tôi đang...