(www.Alouc.com) – Một bác sĩ thực tập khoa phẫu thuật tim mạch bị khởi tố vì đã quay lại những hình ảnh tắm vòi sen ở nhà tắm công cộng của người khác tại các khu công viên nổi tiếng ở South Bank...