Áo dài dát vàng, xe hơi dát vàng, nhà dát vàng, phụ kiện dát vàng và lần đầu tiên có NTK Việt Nam dát vàng 9999 lên nón lá giới thiệu BST tại Australia. Chiếc nón lá Việt Nam có lịch sử rất lâu đời....