Theo bạn đọc Lê Thạch, dù cán bộ xã Triệu Độ (Quảng Trị) có đến 1001 lý do để biện minh cho việc xẻ thịt bò giống, lại càng khiến dư luận cười vào mặt và tự hỏi: “liêm sỉ nằm ở đâu?”. Dưới đây là ý...