(www.Alouc.com) – Các thực khách nữ khi sử dụng nhà vệ sinh của quán nhìn qua gương thường thấy một phụ nữ đứng sau mình, nhưng khi quay lại thì không thấy nữa. Hero of Waterloo là quán rượu lâu đời...