(www.Alouc.com) – Một vụ cướp đáng sợ đã xảy ra tại quán rượu Gold Coast vào ngày hôm qua với 2 tên 2 tên cướp cầm dao và búa tấn công đe doạ nhân viên. 2 tên cướp đã xông vào Oxenford Tavern trên...