(www.Alouc.com) – Hiện nay, việc để điện thoại trong túi quần là tình trạng nam giới hiện đại phải đối mặt hàng ngày. Câu hỏi liệu các bức sóng điện từ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh trùng và khả...