Nhiều người đã từng nghĩ rằng, được đi du học là được đi đến chốn thiên đường, bước vào cuộc sống xa hoa, có nhiều cơ hội để đổi đời, được ăn những món ăn lạ mà từ nhỏ đến lớn chưa từng có diễm phúc...