Báo Alo Úc – Cộng đồng người Việt ở Australia trông đợi hai nước có nhiều cơ hội mới về hợp tác song phương và góp phần bảo đảm hoà bình ở khu vực. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 14/3  thăm...