(www.Alouc.com) – Phát biểu trên đài ABC ngày 14/8 tại New York, cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã chỉ trích Thủ tướng đương nhiệm Malcolm Turnbull hành động thiếu trách nhiệm khi cam kết ủng hộ...