Tâm sự cay đắng của giáo viên phải “quan hệ” với hiệu phó để được vào biên chế ở Việt Nam

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – “Ngoài tôi ra, nhiều giáo viên khác cũng phải đánh đổi không chỉ tiền và cả những thứ khác nhau chỉ để được “vào biên chế”, cô N.TT xót xa. Câu chuyện cay đắng của một giáo viên chấp nhận quan hệ với thầy hiệu phó để được vào biên chế đã khiến…