Tới Học viện Các Lực lượng quốc phòng Australia (ADFA) một ngày cuối năm, tôi không khỏi ngỡ ngàng và tự hào về các sỹ quan và học viên Quân đội nhân dân Việt Nam trong bộ quân phục màu xanh quen...