(www.Alouc.com) – 20 người đã bị bắt vào đêm hôm 23/4 về tội tàng trữ ma túy trong một cuộc truy quét của cảnh sát tại một số khu giải trí ban đêm nổi tiếng nhất ở Melbourne. Cảnh sát và chó nghiệp vụ...