Sydney (Úc): 80% quán bar có sử dụng ma túy

Đăng ngày

Theo dữ liệu thống kê của Cảnh sát Australia, hơn 50% số tội phạm ở Sydney được thử nghiệm dương tính với methamphetamine (ma túy đá) hoặc thừa nhận đã sử dụng loại ma túy này trong 48 giờ trước khi bị bắt.  Và theo điều tra của tờ The Daily Telegraph, hơn 80% các…