(www.Alouc.com) – Nhiều người biết bộ bài tây ngày nay có nguồn gốc từ bài Tarot thời trung cổ, nhưng nhiều người không biết rằng lá K cơ đã tự sát từ khoảng năm 1680. Trong nhiều thế kỷ, nhiều bộ bài...