Khi đến Úc nói chung, và Melbourne nói riêng, các du học sinh thường không biết gì để ăn. Đôi khi, họ thường có cảm giác phát ngán những món ăn Việt. Tuy nhiên, để ăn các món ăn từ các sắc dân tộc...