Clip phóng xe lạng lách của thanh niên Việt xuất hiện trên tạp chí 9NEWS Australia

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – 9 News mới đây đã đăng một bài viết chia sẻ về video cảnh một lái xe lạng lách “điệu nghệ” trên đường phố Việt Nam, đồng thời thể hiện “ấn tượng” về “kỹ năng” của người này. Một Facebooker Việt Nam với tên Giang Popper đã đăng lên một video trong đó chỉ cho…