(www.Alouc.com) – 9 News mới đây đã đăng một bài viết chia sẻ về video cảnh một lái xe lạng lách “điệu nghệ” trên đường phố Việt Nam, đồng thời thể hiện “ấn tượng” về “kỹ năng” của người này. Một...