www.Alouc.com – Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã bắt được một con cá sấu khổng lồ lảng vảng gần khu dân cư tại thị trấn Broome, Úc. Những ngư dân tại thị trấn Broome ở Úc tỏ ra rất hoang mang...