Tin Nước Úc – Một con cá sấu nước mặn khổng lồ mới bị con người bắt sống khi trồi lên từ duới biển, khiến cư dân địa phương kinh hãi. Theo Daily Star, ngay cả những thợ săn dày dạn kinh nghiệm ở...