Việt Nam đã xuất khẩu gần 17 tấn vải quả sang Australia trong các lô hàng thử nghiệm đầu tiên. Đây là kết quả sau 12 năm đàm phán để quả vải của Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào thị trường...