(www.Alouc.com) – Facebook hiện trị giá 364 tỉ USD với hơn 1,71 tỉ người dùng hằng tháng. Hãy cùng chúng tôi xem những hình ảnh lịch sử từ lúc thành lập vào tháng 2/2004 của Facebook. Facebook được...