Báo Alo Úc – Tại Cameron Corner ở Australia, du khách có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của họ. Khi nhà toán học Quirico Filopanti đến từ Italia lần đầu tiên đưa ra ý tưởng múi giờ trong...