Úc: Thương hiệu Pizza Hut phải hoàn trả 20.000 đô vì trả lương thiếu cho nhân viên

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Một người mua nhượng quyền thương hiệu Pizza Hut tại NSW đã nhận được lệnh phải hoàn trả cho nhân viên của mình gần 20,000 đô tiền lương còn thiếu, khi công ty phải nhận sự điều tra của Văn phòng Thanh tra Công bằng Việc làm. Cửa hàng trên phố Hunter, Newcastle…