Tin Tức Nước Úc – Vào ngày đầu tiên của tháng Mười Hai năm ngoái, hệ thống pin 100 MW của Tesla đặt tại miền Nam nước Úc được chính thức bật lên. Công trình ấy cũng là kết quả của một kèo cá cược giữa...