(www.Alouc.com) – Nữ sĩ quan Hồi giao đầu tiên tại Úc đã lên tiếng về những khó khăn gặp phải khi phải mang hijab. Sĩ quan cấp cao Maha Sukka đã tạo nên một dấu ấn lịch sử khi trở thành người phụ nữ...