Alo Úc – Sau đúng 365 ngày, mình đã có hành trình phiêu lưu không tưởng băng ngang ba châu lục, thấy bao nhiêu cảnh đẹp, gặp bao nhiêu con người hay ho và thú vị, học được bao nhiêu điều. Sau đúng một...